Oite

NOVO
Upredenica EGING LINE X8 Braid line
DETALJNIJE
NOVO
BALLISTIC EGI daleko bacanje
DETALJNIJE
NOVO
RED KILLER egi DEEP veća brzina tonjenja
DETALJNIJE
NOVO
REAL FISH egi TIP RUN 30 g - 1 s/m
DETALJNIJE
NOVO
FULL COLOR egi TIP RUN 30 g - 1 s/m
DETALJNIJE
X EGI uočljiv dizajn
DETALJNIJE
GAMBERINO svijetli plavo
DETALJNIJE
RED SHRIMP svijetli crveno
DETALJNIJE
PANIC EGI dvije akcije
DETALJNIJE
WEAK FISH egi realistična & oslabljena
DETALJNIJE
WOUNDED FISH egi realistična & oslabljena
Detaljnije
REAL FISH egi inspirirana prirodom
Detaljnije
WHITE KILLER egi jaki svjetleći efekt
Detaljnije
RETRO OITA fluo & uočljiva
Detaljnije
PREMIUM OITA duo boje
Detaljnije
PREMIUM AURI uočljiva & realistična
Detaljnije
DIAMOND OITA uočljiva & izdržljiva
Detaljnije
FLASH COLOR OITA nježna & uočljiva
Detaljnije
COLOR OITA nježna & izdržljiva
Detaljnije
FULL FLASH OITA flash & uočljiva
Detaljnije
FULL COLOR OITA uočljiva & izdržljiva
Detaljnije
SPECIAL OITA dugine boje
Detaljnije
ŽIVI ŠKAMP gambor
Detaljnije
CLASIC OITA klasik
Detaljnije
BIJELA OITA bijela gira
Detaljnije