soft NATURAL KANJAC

soft NATURAL KANJAC živi kanjac

Jedan od najčešćih stanovnika Jadrana. Zbog prepoznatljivih pruga lako ga je prepoznati i čest je plijen liganja. Boje su mu često stopljene s okolinom u kojoj živi. Ovaj proizvod ima sve te karakteristike i dolazi u 5 boja. 

IME ŠIFRA TIP BODLJA TIJELO TEŽINA DULJINA BOJA
SOFT NATURAL KANJAC 1.0 80001 platno 2H fosforno 3,0 g 45 mm B, G, NC, O, GY
SOFT NATURAL KANJAC 1.5 80002 platno 2H fosforno 3,2 g 55 mm B, G, NC, O, GY
SOFT NATURAL KANJAC 2.0 80003 platno 2H fosforno 4,9 g 65 mm B, G, NC, O, GY
SOFT NATURAL KANJAC 2.5 80004 platno 2H fosforno 7,0 g 70 mm B, G, NC, O, GY