COLOR OITA

COLOR OITA nježna & izdržljiva

IME ŠIFRA TIP TIJELO TEŽINA DULJINA BOJE BRZINA TONJENJA
COLOR OITA 1.5 20631 platno fosforno 3,8 g 50 mm B, G, R, O, P 6 s/m
COLOR OITA 1.8 20632 platno fosforno 5,2 g 57 mm B, G, R, O, P 6 s/m
COLOR OITA 2.2 20633 platno fosforno 7,7 g 68 mm B, G, R, O, P 7,5 s/m
COLOR OITA 2.5 20634 platno fosforno 9,8 g 78 mm B, G, R, O, P 6,5 s/m
COLOR OITA 3.0 20636 platno fosforno 16,2 g 96 mm B, G, R, O, P 5,5 s/m
COLOR OITA 3.5 20637 platno fosforno 17,2 g 105 mm B, G, R, O, P 5 s/m
COLOR OITA 4.0 20638 platno fosforno 27 g 120 mm B, G, R, O, P 3,8 s/m

COLOR OITA

u akciji

COLOR OITA

izvrsni rezultati

COLOR OITA

mijenja boju u moru