FLASH COLOR OITA

FLASH COLOR OITA nježna & uočljiva

IME ŠIFRA TIP TIJELO TEŽINA DULJINA BOJE BRZINA TONJENJA
FLASH COLOR OITA 2.2 20623 svjetlucavo platno fosforno 7,7 g 68 mm B, G, R, O, P 7,5 s/m
FLASH COLOR OITA 2.5 20624 svjetlucavo platno fosforno 9,3 g 78 mm B, G, R, O, P 6,5 s/m
FLASH COLOR OITA 3.0 20626 svjetlucavo platno fosforno 14,4 g 96 mm B, G, R, O, P 5,5 s/m
FLASH COLOR OITA 3.5 20627 svjetlucavo platno fosforno 17,5 g 105 mm B, G, R, O, P 5 s/m
FLASH COLOR OITA 4.0 20628 svjetlucavo platno fosforno 23 g 120 mm B, G, R, O, P 3,8 s/m

FLASH COLOR OITA

u akciji

FLASH COLOR OITA

izvrsni rezultati

FLASH COLOR OITA

crveno olovo